MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ GYM | PHẦN MỀM GYM VÂN TAY | PHẦN MỀM GYM MÃ VẠCHBẢNG GIÁ | LIÊN HỆ

WEBFITNESS - BÁO CÁO TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

11/4/2017 6:22:12 PM

Báo cáo từ xa - WebFitness của chúng tôi được thực hiện bởi công nghệ đồng bộ hóa là một kỹ thuật tiên tiến nhất hiện này. Với việc đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây, quý khách hàng hoàn toàn có thể truy xuất xem báo cáo trên mọi thiết bị di động tại mọi thời điểm.

Được đội ngũ chuyên viên lập trình của chúng tôi tích hợp đồng bộ WebFitness với Phần mềm Quản lý Phòng Gym - L'Fitness, Module báo cáo từ xa WebFitness là một module mở rộng không thể thiếu cho các nhà quản lý chuyên nghiệp. Chủ phòng tập có thể quản lý, quan sát học viên ra vào, doanh thu tức thì với chỉ một click. 

Giao diện WebFitness vận hành trên trình duyệt web, tối ưu với Google Chrome, MS Edge và tương thích mọi thiết bị di động hiện nay từ iPhone, iPad cho đến các thiết bị của Samsung, Nokia.

 BÁO CÁO TRÊN DI ĐỘNG - CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ HÓA ĐẲNG CẤP

Công nghệ đồng bộ hóa hiện đại trị giá hàng nghìn dollar, được chúng tôi nghiên cứu và tích hợp vào Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness. Việc vận hành một hệ thống phần mềm quản lý một mặt không phụ thuộc vào Internet và mặt khác với mong muốn xem được báo cáo quan trọng trên các thiết bị di động là một nhu cầu thực tế nhưng về mặt kỹ thuật là một thách thức.

Với giải pháp đồng bộ hóa được áp dụng vào Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness, quý khách hàng hoàn toàn an tâm tận hưởng một giải pháp hiện đại ngay tại hệ thống phần mềm quản lý của mình. Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness vận hành không phụ thuộc internet và dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa theo kỹ thuật điện toán đám mây khi hệ thống kết nối internet và qua đó chủ phòng tập có thể xem được báo cáo trên mọi thiết bị có kết nối internet như Wifi hoặc mạng 3G hiện tại.

Hãy liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn gói Báo cáo Webfitness thích hợp.


 


ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN 


MÔ HÌNH | PHẦN MỀM QUẢN LÝ GYM | PHẦN MỀM GYM VÂN TAY | PHẦN MỀM GYM MÃ VẠCHBẢNG GIÁ | LIÊN HỆ

WEBFITNESS - BÁO CÁO TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

11/4/2017 6:22:12 PM

Báo cáo từ xa - WebFitness của chúng tôi được thực hiện bởi công nghệ đồng bộ hóa là một kỹ thuật tiên tiến nhất hiện này. Với việc đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây, quý khách hàng hoàn toàn có thể truy xuất xem báo cáo trên mọi thiết bị di động tại mọi thời điểm.

Được đội ngũ chuyên viên lập trình của chúng tôi tích hợp đồng bộ WebFitness với Phần mềm Quản lý Phòng Gym - L'Fitness, Module báo cáo từ xa WebFitness là một module mở rộng không thể thiếu cho các nhà quản lý chuyên nghiệp. Chủ phòng tập có thể quản lý, quan sát học viên ra vào, doanh thu tức thì với chỉ một click. 

Giao diện WebFitness vận hành trên trình duyệt web, tối ưu với Google Chrome, MS Edge và tương thích mọi thiết bị di động hiện nay từ iPhone, iPad cho đến các thiết bị của Samsung, Nokia.

 BÁO CÁO TRÊN DI ĐỘNG - CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ HÓA ĐẲNG CẤP

Công nghệ đồng bộ hóa hiện đại trị giá hàng nghìn dollar, được chúng tôi nghiên cứu và tích hợp vào Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness. Việc vận hành một hệ thống phần mềm quản lý một mặt không phụ thuộc vào Internet và mặt khác với mong muốn xem được báo cáo quan trọng trên các thiết bị di động là một nhu cầu thực tế nhưng về mặt kỹ thuật là một thách thức.

Với giải pháp đồng bộ hóa được áp dụng vào Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness, quý khách hàng hoàn toàn an tâm tận hưởng một giải pháp hiện đại ngay tại hệ thống phần mềm quản lý của mình. Phần mềm Quản lý Phòng GYM - L’Fitness vận hành không phụ thuộc internet và dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa theo kỹ thuật điện toán đám mây khi hệ thống kết nối internet và qua đó chủ phòng tập có thể xem được báo cáo trên mọi thiết bị có kết nối internet như Wifi hoặc mạng 3G hiện tại.

Hãy liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn gói Báo cáo Webfitness thích hợp.


 


ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN 


     Live Chat